პრეზენტერი - პროექტორის სლაიდების დისტანციურად სამართავად გჭირდებათ პრეზენტერები. Dools-ის უმაღლესი ხარისხის პრეზენტერები.

ამ კატეგორიაში პროდუქცია არ არის