პრეზენტერი - პროექტორის სლაიდების დისტანციურად სამართავად გჭირდებათ პრეზენტერები. Dools-ის უმაღლესი ხარისხის პრეზენტერები.

180.00 
140.00 
73.00 
85.00