გლობალური ბიზნესი (2018 წ.)

გლობალური ბიზნესი (2018 წ.)

Hover over an image to enlarge

T/B/ACO/0001
26 GEL
განვადებით თვეში 1 GEL
არ არის გაყიდვაში
რაოდენობა:

აღწერა

ავტორი: თეიმურაზ შენგელია

წინამდებარე სახელმძღვანელოში შესწავლილი და გაანალიზებულია გლობალური ბიზნესის უმნიშვნელოვანესი თეორიული და პრაქტიკული პრობლემები - ეროვნული განსხვავებებისა და კულტურის ზეგავლენა გლობალურ ბიზნესზე, გლობალური ბიზნესის ეთიკა და სოციალური პასუხისმგებლობა; გლობალური ვაჭრობის ეკონომიკური პოლიტიკა; უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების თეორია და პრაქტიკა; საგარეო ვალუტის გაცვლითი კურსის ზეგავლენა გლობალურ ბიზნესზე; საერთაშორისო მონეტარული სისტემა; გლობალური ბიზნესის სტრატეგია; საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაცია; გლობალური წარმოება და ლოჯისტიკა; მარკეტინგი და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი გლობალურ ბიზნესში და სხვა. სახელმძღვანელოში, მდიდარ თეორიულ შინაარსთან ერთად, წარმოდგენილია პრაქტიკული, საანალიზო მასალა და ქეისები, რაც მნიშვნელოვნად ამარტივებს მისი შესწავლისა და სიღრმისეული შემეცნების პროცესს. მასში წარმოჩენილი მასალა მთლიანად ეფუძნება ევროპისა და აშშ-ის უნივერსიტეტების მდიდარ პრაქტიკას გლობალური ბიზნესის სწავლების დარგში.

წიგნი განკუთვნილია სტუდენტებისა და ბიზნესის სკოლების მსმენელებისთვის, ის ჯეროვან დახმარებას გაუწევს ცოდნის გაღრმავებაში პრაქტიკოს სპეციალისტებს, გლობალური ბიზნესის პრობლემატიკით დაინტერესებულ ყველა მკითხველს.